Koszt stworzenia platformy e-commerce uzależniony jest od wielu czynników – skali biznesu, charakterystyki produktów, wyboru oprogramowania (SaaS, open source, software “szyty na miarę”) czy stopnia złożoności integracji. W tym wpisie skupimy się przede wszystkim na rozwiązaniach indywidualnych, “szytych na miarę” potrzeb danego projektu. Budżet dla tego typu e-commerce rozpoczyna się od kilkudziesięciu tysięcy złotych netto, ale przedstawiamy też drogę, „na skróty”, gdzie początkowa inwestycja jest znacznie mniejsza.

Software “szyty na miarę” rekomendowany jest dla stabilnych biznesów z ugruntowaną pozycją na rynku oraz startupów z dużym finansowaniem i agresywną strategią ekspansji.

Warto podkreślić, że “szyty na miarę” nie oznacza tworzenia oprogramowania “od zera”. Bazą dla projektów jest zawsze gotowe, przetestowane, oparte na światowych standardach i przede wszystkim jednorodne oprogramowanie, które dostosowywane jest do potrzeb klienta na wszystkich polach: od koncepcji graficznej poprzez funkcje i integracje, skończywszy na indywidualnych parametrach supportu po wdrożeniu.

W Autentice rozumiemy potrzeby wymagających klientów, dlatego sklepy internetowe wdrażamy na platformie WellCommerce

Dla uproszczenia proces tworzenia e-commerce może przyjąć dwie formy – pełną lub skróconą.

 1. Pełna – obejmuje etapy poznania, analizy, projektowania UX/UI, wdrożenia wraz z wszystkimi ważnymi dla biznesu integracjami, testy użyteczności i bezpieczeństwa oraz utrzymanie. Wszystkie etapy kierowane są przez project managera, a sam proces trwa od 3 do 8 miesięcy.
 2. Skrócona – to odpowiedź na sytuacje wyjątkowe, np. konieczność szybkiego wejścia biznesu na rynek online, duży wzrost firmy w krótkim czasie i potrzeba przejścia na stabilny software czy też uciążliwe problemy z działaniem obecnego oprogramowania. W tej ścieżce skupiamy się wyłącznie na szybkim wdrożeniu oprogramowania, bez złożonych analiz i prac projektowych. Sklep zawiera podstawowe funkcje, które w kolejnych etapach są rozbudowywane. Produkcja trwa zaledwie kilkanaście dni i pozwala w niedługim czasie uruchomić sprzedaż. Prace optymalizacyjne w zakresie UX i UI prowadzone są po upublicznieniu serwisu w ramach pakietu rozwojowego lub odrębnego zlecenia.

Obie ścieżki umożliwiają stworzenie profesjonalnego, dojrzałego e-commerce, wyposażonego w zaawansowane moduły, funkcje i integracje. Pierwsza zakłada duże zaangażowanie na starcie i publikację dopracowanego rozwiązania. Drugie podejście jest bardziej startupowe, nastawione na szybkie uruchomienie wersji uproszczonej oraz jej rozwój w kolejnych etapach.

Niezależnie od wybranej ścieżki, istotną przewagą rozwiązania “szytego na miarę” nad “rozwiązaniami z pudełka” czy open source jest drobiazgowe dopasowanie oprogramowania do wyników pogłębionej analizy wymagań biznesowych klienta. Innymi słowy, klient otrzymuje rozwiązanie, które idealnie wpisuje się w charakterystykę firmy, fazę rozwoju, w której się znajduje, model działania, procesy logistyczne, a nawet kompetencje zespołu.

Istotną cechą rozwiązań “szytych na miarę”, często wskazywaną przez klientów, jest możliwość wszechstronnego rozwoju oprogramowania i stała opieka specjalistów odpowiedzialnych za poprawne działanie systemu. Brzmi jak slogan reklamowy?

Gdy na pierwszy plan wychodzą takie potrzeby biznesu, jak bezpieczeństwo, stabilność, elastyczność oprogramowania, potrzebne jest niestandardowe, indywidualne podejście ze strony zespołu wdrożeniowego. 

W codziennej pracy w Autentice stawiamy na jakość, a nie ilość realizowanych projektów, dlatego mamy czas i możliwości, by skupić się indywidualnie na każdym kliencie. Idziemy pod prąd i z założenia realizujemy wyłącznie przedsięwzięcia, którym w 100% możemy sprostać, i którym możemy zaproponować wartość dodaną. Obie strony na tym korzystają.

Etapy powstawania platformy e-commerce

Aby w pełni zrozumieć koszty związane z wdrożeniem “szytego na miarę” sklepu internetowego, trzeba zacząć od tego, jak czasochłonny i skomplikowany jest to proces. Pokrótce postaramy się przybliżyć jego poszczególne etapy.

 1. Poznanie (Discovery)

Poznanie to pierwszy krok, w którym zespół składający się z przedstawicieli klienta oraz specjalistów Autentiki “wyrównuje wiedzę”, omawiając m.in. strategię firmy, cele długookresowe, strukturę sprzedaży, statystyki i ścieżki użytkowników, technologie używane w firmie i planowane integracje.  

Na tym etapie ustala się kwestie związane z logistyką, procesami finansowymi, a także określa się potrzeby użytkowników oraz grupy docelowe. Przy użyciu odpowiednich narzędzi (Google Analytics, Hotjar etc.) specjaliści analizują stan obecny oraz przeprowadzają z odbiorcami badania ilościowe i jakościowe.

Niezbędnym elementem etapu poznania jest analiza rynku i benchmarking konkurencji, czyli pozyskiwanie wiedzy o tym, jakie rozwiązania oferują konkurencyjne sklepy internetowe. Na sam koniec ustala się wysokopoziomowy zakres prac oraz wyłączenia, a także określa się ryzyka i ograniczenia w projekcie. 

 1. Ideacja (Ideation)

Po etapie poznania, zarówno zespół klienta, jak i projektanci uzbrojeni są w niezbędną wiedzę, pozwalającą im na tworzenie koncepcji. 

Pierwszym krokiem na etapie ideacji są warsztaty określające model biznesowy, tworzony np. w formule Lean Canvas. Pozwala on zaplanować i uszeregować kluczowe informacje na temat firmy, jej strategii, struktury przychodów, kosztów czy przewagi konkurencyjnej.

W drugim kroku zbierane są i weryfikowane wymagania dotyczące finalnej wersji projektu. Jeśli sytuacja tego wymaga, wydzielany jest zakres MVP (minimum viable product), czyli minimalnej wersji platformy, przy pomocy której można przetestować założenia i uruchomić biznes online w wersji podstawowej. 

Etap ideacji wieńczą sesje kreatywne, podczas których opracowuje się architekturę informacji oraz tzw. draftest, czyli określenie kierunku graficznego w zgodzie z preferencjami klienta. Następnie przygotowywana jest mapa procesów i ekranów w zestawieniu z ustalonymi wcześniej wymaganiami. 

 1. Projektowanie (Design)

Projektowanie rozpoczyna się od tworzenia szczegółowych makiet UX dla poszczególnych ekranów e-commerce w wersji desktop oraz mobile. Dlaczego mobile? Ponieważ obecnie wersja mobile generuje nawet 60% ogólnego ruchu w sklepie internetowym, a standardem spędzającym sen z powiek wielu specjalistów jest równoczesna nawet dwukrotnie gorsza konwersja w stosunku do transakcji na desktopie. Między innymi z tych powodów, tworząc sklep internetowy “od nowa”, warto od razu potraktować wersję mobile jako niezależny kanał komunikacji i sprzedaży.

Gotowe makiety przekazywane są klientowi do weryfikacji. Na tym etapie ustalane są potencjalne iteracje, a także projektowane są przypadki użycia, stany i interakcje. 

Zaakceptowane przez klienta makiety UX są punktem wyjścia dla  procesu projektowania UI (user interface) – czyli stworzenia elementów wizualnych, warstwy estetycznej, wpływającej na pozytywne doświadczenia użytkownika. 

 1. Development, testowanie i wdrożenie 

W kolejnym etapie projekt przekazywany jest do front-end oraz back-end developerów (zespół minimum 2, najczęściej jednak 3 lub 4 osoby). W razie konieczności tworzone są indywidualne moduły oraz integracje z firmami zewnętrznymi (kurierzy, płatności, magazyny itp). Jeśli integracja jest gotowa, sam proces nie zajmuje dużo czasu. Jeśli jednak mamy do czynienia z integracją tworzoną od podstaw, wymaga ona dodatkowych nakładów pracy i środków. 

Później przychodzi czas na testowanie, pozwalające wykryć i usunąć wszelkie błędy powstałe na etapie produkcji. Dopiero po nim następuje publikacja  platformy e-commerce online i udostępnienie jej użytkownikom. 

Jakich kwot można się spodziewać?

Ze względu na fakt, że mówimy o rozwiązaniach indywidualnych, podanie nawet przybliżonych stawek za stworzenie sklepu internetowego może nastręczać wielu trudności. Przy wycenie bierze się pod uwagę:

 • charakterystykę i strukturę biznesu,
 • potrzebny zakres etapu poznania i szacowaną ilość unikalnych widoków do zaprojektowania,
 • wymagane technologie i zabezpieczenia,
 • zakres migracji danych,
 • stopień skomplikowania sprzedawanego produktu i zakres potrzebnych integracji,
 • oczekiwane parametry wydajności,
 • szacowaną liczbę roboczogodzin na prace w zakresie poznania, projektowania i wdrożenia (stawka za 1 roboczogodzinę kształtuje się w przedziale od 150 do 200 zł netto).

Praca nad e-commerce “szytym na miarę” może trwać od 2 tygodni do nawet 8 – 9 miesięcy. Przy prostszych projektach trzeba się liczyć z budżetem pomiędzy 40 a 70 tysięcy złotych netto. Rozbudowane rozwiązania, poparte pełną analizą i projektowaniem wymagają większych nakładów. W takich przypadkach budżety oscylują między 120 a 250 tys. złotych netto.

W tym miejscu warto podkreślić, że nie ma jednego “kalkulatora” wyceny projektu e-commerce. Dobry e-commerce składa się z wielu elementów, które muszą ze sobą ściśle współpracować, a więc muszą być szczegółowo omówione i zaplanowane. Zatem rzetelna ocena skali projektu musi być poparta analizą podstawowych założeń spisanych przez klienta w formie specyfikacji. Brak specyfikacji nastręcza wiele problemów, które w przypadku e-commerce mogą rodzić niedomówienia i w konsekwencji powodować niedoszacowanie wyceny.

Podsumowanie

Stworzenie sklepu internetowego “szytego” pod indywidualne potrzeby biznesu to poważna inwestycja, dlatego warto powierzyć to zadanie doświadczonym specjalistom. Rozwiązanie “szyte na miarę” nigdy nie będzie tanie, jednak w ogólnym rozrachunku daje szersze możliwości działania oraz zagwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa przez cały okres użytkowania. 

***

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat szacowania kosztów sklepu internetowego, skontaktuj się z nami. Podpowiemy, która opcja najlepiej sprawdzi się w przypadku Twojego biznesu. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *